اعضای هیات مدیره

با تیم ما آشنا شوید! 

سرکار خانم صدیقه یدالهی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

پژمان شیبانی

رئیس هیات مدیره

سید مسعود ساداتیان

عضو هیئت مدیره

غلامرضا شیبانی

عضو هیئت مدیره

.

دکتر خشایار حاجی هاشمی

عضو هیئت مدیره

 
 

ارغوان حیدرپور

عضو هیئت مدیره