سفارش خوراک محلی با پخت سنتی آتیشی( آبگوشت-دم پخت گوشت-دم پخت مرغ-دم پخت مرغ و گوشت و...)سفارش با شماره ۰۹۱۳۶۴۲۹۶۹۸-۰۹۱۳۰۱۵۳۲۰۲ و واریز وجه به شماره حساب سازمان مردم نهاد سپهرگان